Kristallicht (Sieraden) besteedt veel tijd en zorg aan de inhoud op deze website die naar beste weten is wordt samengesteld. Wij doen veel om bij klanten een hoge mate van tevredenheid te krijgen. Voor de duidelijkheid is het belangrijk en zorgvuldig om u het volgende onder de aandacht te brengen:

Op het gebruik van deze site is, naast de algemene voorwaarden en de privacy policy, het onderstaande van toepassing. Gebruik van de site betekent dat de gebruiker instemt met de disclaimer, algemene voorwaarden en de privacy policy.

Kristallicht kan geen garantie geven dat de verstrekte informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100% correct is. Foto's bijvoorbeeld worden zo natuurgetrouw weergegeven, maar er zijn verschillen tussen de weergave van de verschillende beeldschermen.  Bezoekers en/of gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de website aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten en vergissingen.

De intellectuele eigendomsrechten op alle op de website aanwezige informatie en foto’s zijn voorbehouden aan Kristallicht. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.
De website kan links bevatten naar websites die geen eigendom zijn van Kristallicht. Kristallicht is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze website of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze websites.

Door Kristallicht per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Kristallicht staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst van de e-mails afkomstig van Kristallicht. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.