Onze service payment provider Mollie geeft hierover de volgende informatie: 

De regels voor de Strong Customer Authentication-regels (SCA) uit de PSD2 zijn van kracht.

Volgens deze regels is het een vereiste dat online betalingen verwerkt worden aan de hand van het ‘two factor authentication’-principe. De deadline voor de invoering hiervan staat op 14 september 2019. Diverse partijen proberen ervoor te zorgen dat deze deadline gehaald wordt, maar bijvoorbeeld Engeland, Frankrijk en Duitsland hebben al laten weten dat dit niet gaat lukken. De verwachting is dat hier nog meer landen bij zullen komen. 

De SCA-regelgeving wordt ingevoerd om de veiligheid van online betalingen te verhogen. SCA is van toepassing op betalingen met zowel debet- als creditcards voor bedrijven in de Europese Economische Ruimte (EER) met klanten uit datzelfde gebied. Dit betekent dat deze regels op jouw bedrijf van toepassing zijn. Voor bedragen onder de €30 is deze twee factor authenticatie niet nodig.

 Voor meer informatie over SCA, PSD2 en wat Mollie daarmee doet, lees je de blog bij Mollie.